Auto-order

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write register

yazma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

wound core

sarılmış çekirdek

write head

yazma kafası

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT