Auto-order

write access

yazma erişimi, yazmak için

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

zone

bölge, yöre, alan

write

yazma

wrap-around

başa sarmalı

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT