Auto-Proxy Script

write access

yazma erişimi, yazmak için

write current

yazma akımı

write cycle

yazma çevrimi

wrap-around

başa sarmalı

write

yazma

wound core

sarılmış çekirdek

LEAVE A COMMENT