Auto scale

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

write current

yazma akımı

write enable notch

yazılabilir çentiği

workstation

iş istasyonu

zone

bölge, yöre, alan

write cycle

yazma çevrimi

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT