Auto selected

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write current

yazma akımı

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

LEAVE A COMMENT