Auto space

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

workload

iş yükü

write enable notch

yazılabilir çentiği

working storage

çalışma belleği

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write access

yazma erişimi, yazmak için

LEAVE A COMMENT