Auto space

working storage

çalışma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workload

iş yükü

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write register

yazma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

LEAVE A COMMENT