Auto-suspend

wound core

sarılmış çekirdek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write register

yazma belleği

wrap-around

başa sarmalı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT