Auto-suspend

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workstation

iş istasyonu

working storage

çalışma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workload

iş yükü

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT