Auto-update

write register

yazma belleği

write head

yazma kafası

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

auto update

otomatik güncelleme

wound core

sarılmış çekirdek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT