Autoformat

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

write register

yazma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write current

yazma akımı

write head

yazma kafası

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT