Automate

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

wound core

sarılmış çekirdek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT