Automate

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

write access

yazma erişimi, yazmak için

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write current

yazma akımı

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT