Automate

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write register

yazma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT