Automatic

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

wound core

sarılmış çekirdek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

Automatic

Otomatik

automatic

otomatik

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT