Automatic Data Protection

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write register

yazma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workload

iş yükü

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT