Automatic Settings

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write register

yazma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT