Automatic Working Set Trimming

wrap-around

başa sarmalı

wound core

sarılmış çekirdek

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write register

yazma belleği

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT