Automation

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

automation

otomasyon

Automation

1) ekipman, süreç veya prosedürlerin otomatik araçlarla dönüştürülmesi. 2) manüel operasyonların servo operasyonlarla yer değiştirmiş olduğu açık veya kapalı çevrimli Read more

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT