Autosave Frequency

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write head

yazma kafası

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT