Autosave Frequency

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write register

yazma belleği

workload

iş yükü

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT