Autostatic

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

wound core

sarılmış çekirdek

workstation

iş istasyonu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT