Autotext Name

write enable notch

yazılabilir çentiği

write access

yazma erişimi, yazmak için

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write current

yazma akımı

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT