Autotext Name

workload

iş yükü

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workstation

iş istasyonu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT