Auxiliary Class

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

wrap-around

başa sarmalı

wound core

sarılmış çekirdek

LEAVE A COMMENT