Availability

wound core

sarılmış çekirdek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

Availability

Emre amadelik

workstation

iş istasyonu

write register

yazma belleği

wrap-around

başa sarmalı

LEAVE A COMMENT