Available

write register

yazma belleği

workstation

iş istasyonu

available

available ifadesinin anlamı mevcut, var olan olup, bu kelime de YDS yani KPDS'de en çok çıkan kelimeler arasındadır.

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

wound core

sarılmış çekirdek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT