Available

write register

yazma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

available

available ifadesinin anlamı mevcut, var olan olup, bu kelime de YDS yani KPDS'de en çok çıkan kelimeler arasındadır.

working storage

çalışma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT