Available Memory

write enable notch

yazılabilir çentiği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write current

yazma akımı

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write cycle

yazma çevrimi

LEAVE A COMMENT