AVC

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write register

yazma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT