Average

workstation

iş istasyonu

working storage

çalışma belleği

average

ortalama

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT