Average

write current

yazma akımı

average

ortalama

write access

yazma erişimi, yazmak için

workload

iş yükü

write enable notch

yazılabilir çentiği

write

yazma

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

LEAVE A COMMENT