AWGN

write current

yazma akımı

zone

bölge, yöre, alan

wound core

sarılmış çekirdek

write enable notch

yazılabilir çentiği

wrap-around

başa sarmalı

write cycle

yazma çevrimi

write access

yazma erişimi, yazmak için

LEAVE A COMMENT