Awk

write

yazma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

working storage

çalışma belleği

write access

yazma erişimi, yazmak için

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT