Axis

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write enable notch

yazılabilir çentiği

Axis

Bir makine veya sistemin kontrollü hareket gerektiren oynayabilir herhangi bir parçası

workstation

iş istasyonu

write register

yazma belleği

workload

iş yükü

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT