Axis Translation Line

write enable notch

yazılabilir çentiği

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

write cycle

yazma çevrimi

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write current

yazma akımı

write access

yazma erişimi, yazmak için

LEAVE A COMMENT