Back Up Copy

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write

yazma

working storage

çalışma belleği

write access

yazma erişimi, yazmak için

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT