Background

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write current

yazma akımı

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write head

yazma kafası

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT