Background

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write cycle

yazma çevrimi

write

yazma

write access

yazma erişimi, yazmak için

workload

iş yükü

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT