Background Job

wrap-around

başa sarmalı

wound core

sarılmış çekirdek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT