Background Mode

write cycle

yazma çevrimi

workstation

iş istasyonu

working storage

çalışma belleği

zone

bölge, yöre, alan

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT