Background Mode

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT