Backlighted

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

write register

yazma belleği

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT