Backlighted

write current

yazma akımı

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

working storage

çalışma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write access

yazma erişimi, yazmak için

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write

yazma

LEAVE A COMMENT