Backout

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workload

iş yükü

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

wound core

sarılmış çekirdek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT