Backslash

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

write register

yazma belleği

workstation

iş istasyonu

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT