Backspace Key

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

write register

yazma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT