Backspace Key Sends

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write enable notch

yazılabilir çentiği

write access

yazma erişimi, yazmak için

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT