Backtab

workload

iş yükü

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workstation

iş istasyonu

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT