Backup Schedule

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

write current

yazma akımı

working storage

çalışma belleği

write register

yazma belleği

write head

yazma kafası

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT