Backup Set

write enable notch

yazılabilir çentiği

wound core

sarılmış çekirdek

write current

yazma akımı

wrap-around

başa sarmalı

zone

bölge, yöre, alan

write access

yazma erişimi, yazmak için

write cycle

yazma çevrimi

LEAVE A COMMENT