Bad Format

write access

yazma erişimi, yazmak için

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write enable notch

yazılabilir çentiği

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT