Bad Sector

write register

yazma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT