Bad-Sector Mapping

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

write register

yazma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

write access

yazma erişimi, yazmak için

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT