Badge

write register

yazma belleği

write head

yazma kafası

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT