Badge

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

write register

yazma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT