Bank

wound core

sarılmış çekirdek

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workstation

iş istasyonu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT