Bank

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write access

yazma erişimi, yazmak için

write current

yazma akımı

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

LEAVE A COMMENT