Bank Select

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

wound core

sarılmış çekirdek

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

wrap-around

başa sarmalı

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT