Bank Select

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

write cycle

yazma çevrimi

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workstation

iş istasyonu

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT