Banner

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

wrap-around

başa sarmalı

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

wound core

sarılmış çekirdek

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT