Bar Code Slot Reader

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workstation

iş istasyonu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT