Base Register

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write head

yazma kafası

write register

yazma belleği

workload

iş yükü

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT