Baseband

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

wound core

sarılmış çekirdek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT