basic

wound core

sarılmış çekirdek

basic

basic ifadesinin anlamı temel (= essential, fundamental) olup, bu kelime de YDS yani KPDS'de en çok çıkan kelimeler arasındadır.

wrap-around

başa sarmalı

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

basic,

bazik, bazlı

BASIC

Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code kelimelerinin ilk harflerinden oluşturulan ve bir dönem kişisel bilgisayarlarda yaygın biçimde kullanılan basit bir Read more

LEAVE A COMMENT